11_02_05_Specifická selektivní a indikovaná prevence (příjem žádostí: 9.4. – 27.4.2021)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu 11_02_05_Specifická selektivní a indikovaná primární prevence je podpora aktivit programů Specifické selektivní a indikované primární prevence v Olomouckém kraji, jejichž cílovou skupinou jsou děti a mládež. Dotační titul vychází ze Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 – 2027 Prioritní oblast D, oblast podpory D 1.3, Podpora protidrogové prevence a ze Strategického protidrogového plánu Olomouckého kraje na období 2020 – 2022 a je v souladu s realizací Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 - 2027.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 11_02_05_Specifická selektivní a indikovaná primární prevence je podpora aktivit programů Specifické selektivní a indikované primární prevence v Olomouckém kraji, jejichž cílovou skupinou jsou děti a mládež.

Soubor typu pdf11_02_05_Pravidla DT5.pdf(366,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf11_02_05_Smlouva DT5.pdf(613,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdf11_02_05_Žádost DT5.pdf(728,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsPřehled schválených dotací DT 11_02_05_- Spec. selekt. a ind. prev. 2021.XLS(1012,5 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Zuzana Starostová

proprotidrogový koordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575 z.starostova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1112


Poslední změna 02. 07. 2021 10:29:02