11_02_04_Doléčovací programy (příjem žádostí: 9.4. – 27.4.2021)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu 11_02_04_Doléčovací programy je udržení a rozvoj sítě služeb a projektů v Olomouckém kraji, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé nelegálních návykových látek, hazardní/patologičtí hráči, uživatelé alkoholu a tabáku nebo osoby ohrožené závislostním chováním. Dotační titul vychází ze Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 – 2027 Prioritní oblast D, oblast podpory D 1.3, Podpora protidrogové prevence a ze Strategického protidrogového plánu Olomouckého kraje na období 2020 – 2022 a je v souladu s realizací Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 - 2027.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 11_02_04_Doléčovací programy je podpora a rozvoj sítě služeb Doléčovacích programů v Olomouckém kraji, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé nelegálních návykových látek, hazardní/patologičtí hráči, uživatelé alkoholu a tabáku nebo osoby ohrožené závislostním chováním.

Soubor typu pdf11_02_04_Pravidla DT4.pdf(434,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdf11_02_04_ Žádost DT4.pdf(726,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf11_02_04_ Smlouva DT4.pdf(613,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsPřehled schválených dotací DT 11_02_04_ - DP 2021.XLS(1012,5 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Zuzana Starostová

proprotidrogový koordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575 z.starostova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1112


Poslední změna 02. 07. 2021 10:29:02