11_01_04_Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče (příjem žádostí od 3.4. – 14.4.2023)

Název

11_01_04_Podpora specilalizačního vdělávání lékařů v oblasti paliativní péče

AnotacePodpora zvyšování kvalifikace lékařů formou specializačního vzdělávání v nástavbovém oboru paliativní medicína. V rámci dotačního titulu bude možné žádat o dotaci na úhradu výdajů souvisejících s účastí školeného lékaře na specializační přípravě (např. kurzovné, cestovné na vzdělávací akce a stáže v oboru paliativní medicína, ubytování a stravování na těchto akcích a další provozní výdaje).
Termín příjmu žádostí3. 4. 2023 - 14. 4. 2023
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách (čl. 3 část A odst. 4 Zásad).
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze: a) Podnikající fyzická osoba, která: I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, III. jejímž předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb, IV. jejíž sídlo, místo poskytování zdravotních služeb či kontaktní pracoviště se nachází na území Olomouckého kraje, a V. která je oprávněna poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. b) právnická osoba, kterou je: I. jejímž předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb, II. jejíž sídlo, místo poskytování zdravotních služeb či kontaktní pracoviště se nachází na území Olomouckého kraje, III. která je oprávněna poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
Termín semináře28. 3. 2023 10:00 hod.
Místo seminářeBudova KÚOK, zasedací místnost 320
PravidlaPravidla DT_11_01_04.pdf
Žádost vzorŽádost DT_11_01_04.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Kontakty

Alena Rozsívalová

referent odborných agend
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 581 a.rozsivalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1110
Soubor typu pdfDT_11_01_04_přehled schválených dotací.pdf(490,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT _11_01_04_Sml. na AKCI_fyz. os. podnik.pdf(575,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT _11_01_04_Sml. na AKCI_práv. osoba_.pdf(581 kB)stáhnout


Poslední změna 24. 02. 2023 09:24:03