11_01_04_Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče (příjem žádostí 4.4. - 14.4.2022)

Název

11_01_04_Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče

AnotaceÚčelem dotačního titulu je podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oboru všeobecná sestra – domácí péče a hospicová péče, nebo v certifikovaném kurzu Paliativní péče (akreditovaném Ministerstvem zdravotnictví), nebo v kurzech vztahujících se k poskytování paliativní péče, podporovaných Českou společností paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) nebo Českou asociací sester. V rámci dotačního titulu bude možné žádat o dotaci na úhradu výdajů souvisejících s účastí školeného nelékařského zdravotnického pracovníka na odborném vzdělávání (např. kurzovné, cestovné na odborné vzdělávací akce a stáže s výše uvedeným zaměřením, ubytování a stravování na těchto akcích a další provozní výdaje).
Termín příjmu žádostí4. 4. 2022 - 14. 4. 2022
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách a je pro všechny dotace stejný (čl. 3 část A odst. 4 Zásad).
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze: Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba: - jejímž předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb, - jejíž sídlo, místo poskytování zdravotních služeb či kontaktní pracoviště se nachází na území Olomouckého kraje, - která je oprávněna poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
Termín semináře2022-02-21 10:56
Místo semináře
PravidlaDT_11_01_04_Pravidla.pdf
Žádost vzorDT_11_01_04_Žádost o dotaci.xlsx
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Kontakty

Alena Rozsívalová

referent odborných agend
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 581 a.rozsivalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1110

11_01_04_Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče

Soubor typu pdfDT_11_01_04_Schválené žádosti.pdf(190,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_11_01_04_Smlouva_akce_FO podnikatel.pdf(575,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_11_01_04_smlouva_akce_PO.pdf(579,1 kB)stáhnout


Poslední změna 21. 02. 2022 11:01:20