11_01_03_ Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče (příjem žádostí 4.4. - 14.4.2022)

Název

11_01_03_Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče

AnotaceÚčelem dotačního titulu je podpora zvyšování kvalifikace lékařů formou specializačního vzdělávání v nástavbovém oboru paliativní medicína. V rámci dotačního titulu bude možné žádat o dotaci na úhradu výdajů souvisejících s účastí školeného lékaře na specializační přípravě (např. kurzovné, cestovné na vzdělávací akce a stáže v oboru paliativní medicína, ubytování a stravování na těchto akcích a další provozní výdaje).
Termín příjmu žádostí4. 4. 2022 - 14. 4. 2022
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách a je pro všechny dotace stejný (čl. 3 část A odst. 4 Zásad).
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze: Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba: - jejímž předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb, - jejíž sídlo, místo poskytování zdravotních služeb či kontaktní pracoviště se nachází na území Olomouckého kraje, - která je oprávněna poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
Termín semináře23. 3. 2022, 10:00 hod.
Místo seminářeBudova KÚOK, zasedací místnost 320
PravidlaDT_11_01_03_Pravidla.pdf
Žádost vzorDT_11_01_03_Žádost o dotaci.xlsx
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Kontakty

Alena Rozsívalová

referent odborných agend
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 581 a.rozsivalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1110

11_01_03_Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče

Soubor typu pdfDT_11_01_03_Schválené žádosti.pdf(182,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_11_01_03_Smlouva _akce_PO.pdf(565,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_11_01_03_Smlouva_akce_FO_podnikatel.pdf(576,1 kB)stáhnout


Poslední změna 21. 02. 2022 12:03:52