11_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní medicína (příjem žádostí od 3.4. – 14.4.2023)

Název

11_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní medicína

AnotacePodpora provozu poskytovatelů domácí paliativní péče poskytované pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí v oboru paliativní medicína. V rámci dotačního titulu bude možné žádat o dotaci na mzdy odborných zdravotnických pracovníků v přímé péči, výdaje na provoz kontaktního pracoviště, výdaje na spotřební zdravotnické prostředky a materiál, dále výdaje na nákup, opravy a servis prostředků zdravotnické techniky nutných pro poskytování zdravotních služeb, výdaje na zajištění dopravy k pacientům a další nezbytné výdaje.
Termín příjmu žádostí3. 4. 2023 - 14. 4. 2023
Způsob podání žádosti8.3. Způsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách (čl. 3 část A odst. 4 Zásad).
Oprávnění žadateléa) Podnikající fyzická osoba, která: I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a III. jejímž předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb, IV. jejíž sídlo či kontaktní pracoviště se nachází na území Olomouckého kraje, V. která je oprávněna poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, VI. která je oprávněna poskytovat zdravotní služby v oboru „paliativní medicína“, a VII. která zajišťuje dostupnost zdravotní péče 7 dní v týdnu 24 hodin denně. b) právnická osoba, kterou je: I. jejímž předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb, II. jejíž sídlo či kontaktní pracoviště se nachází na území Olomouckého kraje, III. která je oprávněna poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, IV. která je oprávněna poskytovat zdravotní služby v oboru „paliativní medicína“, a V. která zajišťuje dostupnost zdravotní péče 7 dní v týdnu 24 hodin denně.
Termín semináře28. 3. 2023 10:00 hod.
Místo seminářeBudova KÚOK, zasedací místnost 320
PravidlaPravidla DT_11_01_02.pdf
Žádost vzorŽádost DT_11_01_02.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Kontakty

Alena Rozsívalová

referent odborných agend
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 581 a.rozsivalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1110
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podnik_DT_11_01_02.pdf(589,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_DT 11_01_02.pdf(593,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na ČINNOST_fyz. os. podnikatel_DT_11_01_02.pdf(585,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na ČINNOST_PO_DT_11_01_02.pdf(691 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_11_01_02_přehled poskytnutých dotací.pdf(496,5 kB)stáhnout


Poslední změna 24. 02. 2023 08:41:16