11_01_01_Program na podporu zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel (příjem žádostí 6.4. - 16.4.2021)

DOTAČNÍ PROGRAM

11_01_PROGRAM NA ZDRAVÍ A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU V ROCE 2021

Dotační titul 11_01_01_Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel

Celková částka: 700 000,- Kč

(Administrátoři: Iveta Stránská, Bc. Ivana Debnárová DiS.)

 

Důvodem vyhlášení dotačního titulu je podpora aktivit vedoucích k ochraně a upevnění zdraví a prevenci nemocí u všech skupin obyvatel, dále podpora činnosti neziskových organizací podporujících specifické skupiny obyvatel a rovněž podpora zvyšování odborných kompetencí pracovníků ve zdravotnictví.

Obecným účelem dotačního titulu je podpora realizace ozdravných, edukačních a rehabilitačních aktivit určených pro specifické skupiny obyvatel (zdravotně znevýhodnění a zdravotně ohrožení občané včetně dětí a seniorů) a podpora nekomerční, neziskové a obecně prospěšné činnosti organizací zaměřených na pomoc specifickým skupinám obyvatel (dotaci lze použít na zajištění celoroční činnosti). Podpořena může být také realizace vzdělávacích, výchovných a praktických aktivit zaměřených na zdravý životní styl, zvyšování informovanosti o možnostech prevence v oblasti zdraví a na výchovu občanů k péči o vlastní zdraví, realizovaných pro všechny skupiny obyvatel. Podpořit lze rovněž jednorázové akce organizované pro osoby pracující ve zdravotnictví ke zvyšování a udržování jejich pracovních dovedností a odborných kompetencí.

          Žadatelem v dotačním titulu nemůže být:

  • příspěvková organizace zřízená v souladu s ustanovením § 27 a násl. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

  • stát nebo jím zřizované příspěvkové organizace/právnické osoby a subjekty s majetkovou účastí státu,   

  • obec,         

  • dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích.

 

Min. částka – 10 000,- Kč

Max. částka – 35 000,- Kč

Bez povinné spoluúčasti.

Neinvestiční dotace.

Příjem žádostí: 6. 4. 2021 – 16. 4. 2021 do 12:00 hod.

Soubor typu pdfDT 11_01_01_Pravidla DT 1.pdf(889,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 11_01_01_smlouva_vzor_1_akce_FO_nepodnikatel.pdf(482,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 11_01_01_smlouva_vzor_2_činnost_FO_nepodnikatel.pdf(481 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 11_01_01_smlouva_vzor_3_akce_FO_podnikatel.pdf(493,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 11_01_01_smlouva_vzor_4_činnost_FO_podnikatel.pdf(499,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 11_01_01_smlouva_vzor_5_akce_PO.pdf(490,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 11_01_01_smlouva_vzor_6_činnost_PO.pdf(496,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT 01_01_01_Vzorová žádost o dotaci.xlsx(63,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT 11_01_01_Vzor vyúčtování akce.xlsx(17,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT 11_01_01_Vzor vyúčtování činnost.xlsx(17,9 kB)stáhnout
Soubor typu pptProgram na podporu zdraví a zdravého životního stylu 2021.ppt(371 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_11_01_01_Přehled schválených dotací.pdf(575,1 kB)stáhnout


Poslední změna 01. 03. 2021 09:25:50