11_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče (příjem žádostí od 3.4. – 14.4.2023)

Název

11_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče

AnotacePodpora provozu poskytovatelů lůžkové paliativní péče, poskytujících péči nevyléčitelně nemocným pacientům, kteří nemohou strávit poslední dny života v domácím prostředí. V rámci dotačního titulu bude možné žádat o dotaci na mzdy odborných zdravotnických pracovníků u lůžka, výdaje na nákup vybavení a potřebných prostředků zdravotnické techniky nezbytných pro poskytování péče, příp. další nezbytné výdaje.
Termín příjmu žádostí3. 4. 2023 - 14. 4. 2023
Způsob podání žádosti8.3. Způsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách (čl. 3 část A odst. 4 Zásad).
Oprávnění žadateléPrávnická osoba: - jejímž předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb, - která je oprávněna poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, - která poskytuje na území Olomouckého kraje zdravotní služby v lůžkovém zdravotnickém zařízení, a která je oprávněna poskytovat zdravotní služby v oboru „paliativní medicína“ nebo v druhu péče „paliativní péče“, případně zdravotní služby ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.
Termín semináře2023-02-24 08:29
Místo semináře
PravidlaPravidla DT_11_01_01.pdf
Žádost vzorŽádost DT_11_01_01.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Kontakty

Alena Rozsívalová

referent odborných agend
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 581 a.rozsivalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1110
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_DT 11_01_01.pdf(592,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na ČINNOST_PO_DT_11_01_01_Vzor 6.pdf(590,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_11_01_01_přehled poskytnutých dotací.pdf(488,8 kB)stáhnout


Poslední změna 24. 02. 2023 08:34:30