11_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče (příjem žádostí 4.4. - 14.4.2022)

Název

11_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče

AnotaceÚčelem dotačního titulu je podpora provozu poskytovatelů lůžkové paliativní péče, poskytujících péči nevyléčitelně nemocným pacientům, kteří nemohou strávit poslední dny života v domácím prostředí. V rámci dotačního titulu bude možné žádat o dotaci na mzdy odborných zdravotnických pracovníků u lůžka, výdaje na nákup vybavení a potřebných prostředků zdravotnické techniky nezbytných pro poskytování péče, příp. další nezbytné výdaje.
Termín příjmu žádostí4. 4. 2022 - 14. 4. 2022
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách a je pro všechny dotace stejný (čl. 3 část A odst. 4 Zásad).
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze: Právnická osoba: - jejímž předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb, - která je oprávněna poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, - která poskytuje na území Olomouckého kraje zdravotní služby v lůžkovém zdravotnickém zařízení, a - která je oprávněna poskytovat zdravotní služby v oboru „paliativní medicína“ nebo v duhu péče „paliativní péče“, případně zdravotní služby ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.
Termín semináře23. 3. 2022, 10:00 hod.
Místo seminářeBudova KÚOK, zasedací místnost 320
PravidlaPravidla DT_11_01_01.pdf
Žádost vzorŽádost DT_11_01_01.xlsx
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Kontakty

Alena Rozsívalová

referent odborných agend
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 581 a.rozsivalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1111

11_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče

Soubor typu pdfDT_11_01_01_Schválené žádosti.pdf(402,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_11_01_01_Smlouva_akce.pdf(590,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_11_01_01_Smlouva _činnost.pdf(590,3 kB)stáhnout


Poslední změna 21. 02. 2022 12:02:52