10_03_ Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2023 (příjem žádostí 14.6. - 31.7.2023)

Název

10_03_Programu pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2023

AnotaceDotace poskytnuté v rámci 10_03_Programu pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2023 budou poskytnuty na zajištění přípravy lékařů, kteří se chystají na složení specializační zkoušky (atestace), a to zejména v oborech primární ambulantní péče.
Termín příjmu žádostíod 14. 6. 2023 do 31. 7. 2023
Způsob podání žádosti
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která je blíže specifikována v těchto Pravidlech. Žadatelem může být pouze: a) fyzická osoba podnikající, která: I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a III. má oprávnění poskytovat zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení na území Olomouckého kraje b) právnická osoba, která má oprávnění poskytovat zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení na území Olomouckého kraje.
Termín semináře23. 5. 2023 v 13.00 hodin
Místo seminářezasedací místnost 320
Pravidla10_03_Pravidla pro DP OK Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2023.pdf
Vzory smluv10_03_Vzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_Vzor 5.pdf
Žádost vzor10_03_ Vzor žádosti o dotaci.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Kontakty

Olga Kalusová

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, administrace dotací, kontrolní činnost
Odbor zdravotnictví
oddělení správních činností ve zdravotnictví
   585 508 576 o.kalusova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1119

10_03_Schválené dotace v DP pro vzdělávání 2023

Soubor typu xlsx10_03_Schválené dotace v DP pro vzdělávání 2023(11,2 kB)stáhnout


Poslední změna 19. 09. 2023 14:06:42