10_01_Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 (příjem žádostí 21.1. - 5.2.2021)

Účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje a podpora aktivního trávení volného času. Současně má program podporou budování cyklistických stezek jako samostatných dopravních tras a budováním úseků cyklistických komunikací v režimu dopravního značení B11 (polní, lesní cesty) přispívat ke zlepšení ekologicky šetrné dopravy při cestě občanů kraje do zaměstnání, škol a na  úřady, v rámci dopravní obslužnosti území. Dotační program je v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji.

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(864,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva(470,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost(829,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor vyúčtování(209,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled poskytnutí dotací v DP 10_01 - schválené(711,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxvzor-vyúčtování(27,6 kB)stáhnout

Kontakt

Mgr. Karla Unzeitigová

ekonomka odboru
Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 597 k.unzeitigova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1415


Poslední změna 23. 09. 2021 07:03:35