10_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví (příjem žádostí 20.1. - 30.1.2023)

Název

10_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví

AnotaceObecným účelem dotačního titulu je podpora akcí/projektů, významných svým rozsahem, obsahem nebo přínosem, pořádaných na území Olomouckého kraje nebo pro obyvatele Olomouckého kraje. Do výše max. 300 tis. Kč mohou být podpořeny významné výchovné a vzdělávací aktivity učené široké veřejnosti, zaměřené na zlepšování informovanosti o zdravém způsobu života a o prevenci v oblasti zdraví (dotaci lze použít na organizační zajištění akcí/projektů např. na pronájem prostor a techniky pro realizaci akce, výdaje na dopravu osob a materiálu, propagační materiál a další nezbytné výdaje). Do výše max. 300 tis. Kč lze podpořit akce/projekty zaměřené na zlepšování zdravotního stavu dětí se zdravotním či kombinovaným postižením včetně neurologického pomocí speciálních rehabilitací nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, poskytovaných dětem z Olomouckého kraje, přičemž každé dítě může být zařazeno pouze do jednoho projektu podporovaného Olomouckým krajem, rehabilitace musí probíhat v Olomouckém kraji a musí být poskytovány pouze odborně způsobilými osobami (poskytovatelem zdravotních služeb, který je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče na území Olomouckého kraje, nebo držitelem příslušného certifikátu). Částkou max. 150 tis. Kč může být podpořena organizace odborných kongresů a konferencí v různých oblastech zdravotnictví. Dotaci lze použít např. na pronájem prostor a techniky pro realizaci akce, dopravu materiálu, propagaci akce, tlumočení a další výdaje související výhradně s organizačním zajištěním odborné části akce. Dotaci nelze použít na zajištění doprovodného a zábavného programu nesouvisejícího s odborným zaměřením akce
Termín příjmu žádostí20. 1. – 30. 1. 2023
Způsob podání žádostiViz čl. 3 část A odst. 4 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje.
Oprávnění žadateléprávnická osoba, fyzická osoba podnikající
Termín semináře17. 1. 2023, 13:00
Místo seminářezasedací místnost 320
PravidlaPravidla DT 10_01_02.pdf
Žádost vzorVzor žádosti o dotaci z rozpočtu OK.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníDT_10_01_02_vyhodnocení.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Kontakty

Iveta Stránská

zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 224 i.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1111


Poslední změna 26. 04. 2023 13:06:02