10_01_01_Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel (příjem žádostí od 31.1. - 11.2.2022)

Název

10_01_01_Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel

AnotaceObecným účelem dotačního titulu je podpora realizace ozdravných, edukačních a rehabilitačních aktivit určených pro specifické skupiny obyvatel (zdravotně znevýhodnění a zdravotně ohrožení občané včetně dětí a seniorů) a podpora nekomerční, neziskové a obecně prospěšné činnosti organizací zaměřených na pomoc specifickým skupinám obyvatel (dotaci lze použít na zajištění celoroční činnosti organizace, např. na nájem, tvorbu propagačních a informačních materiálů, nákup drobného vybavení či konkrétních pomůcek důležitých pro specifickou činnost organizace atd.). Podpořena může být také realizace edukačních aktivit realizovaných pro všechny skupiny obyvatel, zaměřených na zdravý životní styl, zvyšování informovanosti o možnostech prevence v oblasti zdraví a na výchovu občanů k péči o vlastní zdraví.
Termín příjmu žádostí31. 1. 2022 - 11. 2. 2022
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách a je pro všechny dotace stejný (čl. 3 část A odst. 4 Zásad).
Oprávnění žadatelé- fyzická osoba podnikající (která dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce/činnosti budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost). - právnická osoba (jejímž předmětem činnosti je poskytování služeb souvisejících s ochranou a podporou zdraví včetně podpory specifických skupin obyvatelstva a jejich rodin, a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo jejímž předmětem činnosti je poskytování služeb souvisejících s ochranou a podporou zdraví včetně podpory specifických skupin obyvatelstva a jejich rodin, a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce/činnosti budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.)
Termín seminářeSeminář se z důvodu epidemiologické situace neuskuteční. Materiály k semináři jsou zveřejněny u dotačního programu/titulu. V případě dotazů se obracejte na administrátora dotačního programu/titulu – Iveta Stránská, tel.: 585 508 224, e-mail: i.stranska@olkraj.cz.
Místo seminářeBudova KÚOK, zasedací místnost 320
PravidlaPravidla_DT 10_01_01.pdf
Žádost vzorVzorová žádost o dotaci DT 1.xlsx
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

10_01_01_Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel_vzorové smlouvy

Soubor typu pdfSchválené dotace DT_10_01_01.pdf(561,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva AKCE_FO_podnik._Vzor 3.pdf(499,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva AKCE_PO_Vzor 5.pdf(500,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva ČINNOST_FO_podnik._Vzor 4.pdf(500,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva ČINNOST_PO_Vzor 6.pdf(501,6 kB)stáhnout

Kontakty

Iveta Stránská

zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 224 i.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1111


Poslední změna 27. 12. 2021 16:26:21