10_01_01_Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel (příjem žádostí 20.1. - 30.1.2023)

Název

10_01_01_Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel

AnotaceObecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora realizace ozdravných, edukačních a rehabilitačních aktivit určených pro specifické skupiny obyvatel (zdravotně znevýhodnění a zdravotně ohrožení občané včetně dětí a seniorů) a podpora nekomerční, neziskové a obecně prospěšné činnosti organizací zaměřených na pomoc specifickým skupinám obyvatel (dotaci lze použít na zajištění celoroční činnosti organizace, např. na nájem, tvorbu propagačních a informačních materiálů, nákup drobného vybavení či konkrétních pomůcek důležitých pro specifickou činnost organizace atd.). Podpořena může být také realizace edukačních aktivit realizovaných pro všechny skupiny obyvatel, zaměřených na zdravý životní styl, zvyšování informovanosti o možnostech prevence v oblasti zdraví a na výchovu občanů k péči o vlastní zdraví.
Termín příjmu žádostí20. 1. – 30. 1. 2023
Způsob podání žádostiViz čl. 3 část A odst. 4 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje.
Oprávnění žadateléprávnická osoba, fyzická osoba podnikající
Termín semináře17. 1. 2023 13:00
Místo seminářezasedací místnost 320
PravidlaPravidla DT 10_01_01.pdf
Žádost vzorVzor žádosti o dotaci z rozpočtu OK.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníDT_10_01_01_vyhodnocení.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Kontakty

Iveta Stránská

zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 224 i.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1111


Poslední změna 27. 12. 2022 11:53:11