09_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2023 (příjem žádostí od 13.1. – 31.1.2023)

Název

09_03 Dotační program Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2023

AnotaceObecným účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora dětských dopravních hřišť, jejichž rozvoj přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí na pozemních komunikacích a také ke snížení rizika úrazů dětí v silničním provozu. Jedná se o podporu investičních a neinvestičních akcí zaměřených na následující aktivity: - výstavba nových dětských dopravních hřišť, - obnova stávajících dětských dopravních hřišť (obnova povrchu DDH, obnova vodorovného dopravního značení, oplocení, pořízení skladů pro vybavení DDH, přístřešků, zázemí pro návštěvníky DDH, sociální zařízení apod.), - pořízení vybavení dětských dopravních hřišť (laviček, dopravních značek, semaforů, dopravních prostředků pro DDH).
Termín příjmu žádostí13.1.2023 - 31.1.2023
Způsob podání žádosti
Oprávnění žadateléobce v územním obvodu Olomouckého kraje
Termín semináře2023-04-27 06:59
Místo seminářePrezentace na webových stránkách Olomouckého kraje
Pravidla09_03 DP Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2023-pravidla.pdf
Vzory smluv09_03 DP Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2023-vzorová smlouva.pdf
Žádost vzor09_03 DP Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2023-vzorová žádost.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníDP 09_03-dětská dopravní hřiště-vyhodnocení-poskytnutí.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Závěrečná zpráva - vyúčtování dotace.xlsx

Kontakty

Mgr. Karla Unzeitigová

ekonomka odboru
Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 597 k.unzeitigova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1415


Poslední změna 27. 04. 2023 05:52:16