09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023 (příjem žádostí od 13.1. – 31.1.2023)

Název

09_02 Dotační program Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023

AnotaceObecným účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců na silnicích I., II. a III. třídy na území Olomouckého kraje. Dotační program je určený na investiční i neinvestiční akce zaměřené na tyto aktivity: - budování a opravy bezpečnostních opatření (zpomalovací ostrůvky na vjezdech do obcí, ostrůvky usměrňující dopravu v průtazích obcí, opticko-psychologické brzdy na vozovce, autobusové zastávky včetně bezbariérových úprav, chodníky, místa pro přecházení aj.), - budování a opravy přechodů pro chodce a jejich oboustranné nasvětlení včetně adaptační zóny do 100 m před a do 100 m za přechodem.
Termín příjmu žádostí13.1.2023 - 31.1.2023
Způsob podání žádosti
Způsob podávání žádosti o dotaci.pdf
Oprávnění žadateléobce v územním obvodu Olomouckého kraje
Termín semináře2023-04-27 06:59
Místo seminářePrezentace na webových stránkách Olomouckého kraje
Pravidla09_02 DP Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023-pravidla.pdf
Vzory smluv09_02 DP Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023-vzorová smlouva.pdf
Žádost vzor09_02 DP Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023-vzorová žádost.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníDP 09_02-bezpečnostní opatření-vyhodnocení-poskytnutí-náhradníci-2023.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Závěrečná zpráva - vyúčtování dotace.xlsx

Kontakty

Mgr. Karla Unzeitigová

ekonomka odboru
Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 597 k.unzeitigova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1415


Poslední změna 27. 04. 2023 05:51:10