09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023 (příjem žádostí od 13.1. - 31.1.2023)

Název

09_01 Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023

AnotaceObecným účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje a podpora aktivního trávení volného času. Současně má program podporou budování cyklistických stezek jako samostatných dopravních tras a budováním úseků cyklistických komunikací přispívat ke zlepšení ekologicky šetrné dopravy při cestě občanů kraje do zaměstnání, škol a na úřady, v rámci dopravní obslužnosti území. Dotační program je v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji. Dotační program je určený na investiční i neinvestiční akce zaměřené na následující aktivity: - budování nových cyklistických stezek označené dopravní značkou C8 (stezka pro cyklisty), C9 (stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem), C10 (stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem), - budování nových cyklistických komunikací v režimu dopravního značení B 11 (polní, lesní cesty), - opravy stávajících cyklistických stezek a cyklistických komunikací, - budování a opravy mostů a lávek podmiňujících funkci cyklistické stezky nebo komunikace.
Termín příjmu žádostí13.1.2023 - 31.1.2023
Způsob podání žádosti
Způsob podávání žádosti o dotaci.pdf
Oprávnění žadateléobce v územním obvodu Olomouckého kraje
Termín semináře2023-04-27 06:58
Místo seminářePrezentace na webových stránkách Olomouckého kraje
Pravidla09_01 DP Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023-pravidla.pdf
Vzory smluv09_01 DP Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023-vzorová smlouva.pdf
Žádost vzor09_01 DP Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023-vzorová žádost.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníDP 09_01-cyklostezky-vyhodnocení-poskytnutí-náhradníci.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Závěrečná zpráva - vyúčtování dotace.xlsx

Kontakty

Mgr. Karla Unzeitigová

ekonomka odboru
Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 597 k.unzeitigova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1415


Poslední změna 27. 04. 2023 05:50:11