09_01_4 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování (příjem žádostí 25.1. - 5.2.2021)

Účelem vyhlášeného dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování je podpora projektů směřujících k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením zejména z důvodu věku, zdravotního stavu nebo způsobu života a podpora veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociální na území Olomouckého kraje.

 

V tomto dotačním titulu mohou žádat fyzické a právnické osoby o finanční podporu na aktivity, kterými jsou jednorázové nebo pravidelně opakující se projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení, činnost nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti, jejichž hlavním posláním je hájení zájmů osob znevýhodněných v různých oblastech života či ohrožených sociálním vyloučením, projekty zaměřené na vzdělávání, informace a osvětu v oblasti sociální a v oblasti paliativní péče, a dále projekty zaměřené na podporu a rozvoj dobrovolnictví v Olomouckém kraji.

 

Nepodporované aktivity:

 

  • financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách,

  • aktivity, které nesouvisejí s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti,

  • aktivity, které nenaplňují účel dotačního titulu,

  • aktivity se sportovním zaměřením - zejména sportovní akce, činnost sportovních klubů,

  • rehabilitace, rekondiční a ozdravné pobyty,

  • financování projektů v oblasti sociální, jejichž předmětem jsou činnosti, které jsou v daném místě působnosti zajištěny sociální službou zařazenou v síti sociálních služeb.

 

Termín semináře pro zájemce o dotaci v dotačním titulu:

SEMINÁŘ ZRUŠEN !!!  BUDOU ZVEŘEJNĚNY SOUHRNNÉ INFORMACE !!!

12. 1. 2021

9:00

Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

 

Ing. Zuzana Omelková

 

z.omelkova@olkraj.cz

 

Vyhlášení výsledků

Soubor typu pdfSchválené výše dotací dle usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 29.3.2021(358,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSchválené výše dotací dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 4. 2021(336,4 kB)stáhnout

Prezentace - seminář k dotačnímu programu

Soubor typu pdfSeminář k dotačnímu programu pro sociální oblast 2021(1,3 MB)stáhnout

Pravidla dotačního titulu

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování(912,9 kB)stáhnout

Přílohy

Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace(577,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce fyzických osob do 35.tis.(309,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce fyzických osob nad 35.tis.(317,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce právnických osob do 35.tis.(309,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce právnických soob nad 35.tis. (413,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - činnost fyzických osob do 35.tis.(307,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - činnost fyzických osob nad 35.tis.(316,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - činnost právnických osob do 35.tis.(307 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - činnost právnických osob nad 35.tis.(315,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor vyúčtování dotace(215,4 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Adéla Kubisová DiS.

referent pro administraci dotací
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 235 a.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, patro 8.p., kancelář: 816


Poslední změna 20. 04. 2021 10:16:48