09_01_3 Podpora prorodinných aktivit (příjem žádostí 25.1. - 5.2.2021)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu je podpora akcí/činností v oblasti prorodinné politiky, mezigeneračního soužití a aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče.

V tomto dotačním titulu mohou žádat fyzické a právnické osoby o finanční podporu na akce a projekty center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin; akce a projekty inovativního charakteru zaměřené na systematickou a kontinuální přímou práci s rodinami, za účelem podpory mezigeneračního soužití a vytváření příležitostí pro setkávání generací a aktivity podporující zapojování rodin do života komunity; akce a projekty pro rodiny zahrnující komplexní a kontinuální práci s rodinou; akce a projekty zaměřené na podporu a osvětu náhradního rodičovství a aktivity vedoucí k zřízení a vybavení jednoho místa v obci – Prostoru pro rodinu, které bude určeno rodinám s malými dětmi, seniorům nebo oběma skupinám společně.

 

Nepodporované aktivity:

 

  • financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách

  • volnočasové aktivity zaměřené samostatně na jednotlivé členy rodiny (volnočasové aktivity dětí, volnočasové aktivity matek či otců, seniorů apod.)

  • aktivity dostupné na komerčním základě

  • aktivity, které nenaplňují účel dotačního titulu

 

Termín semináře pro zájemce o dotaci v dotačním titulu:

SEMINÁŘ ZRUŠEN !!! BUDOU ZVEŘEJNĚNY SOUHRNNÉ INFORMACE !!!

12. 1. 2021

9:00

Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

Mgr. Lucie Brlková

l.brlkova@olkraj.cz

 

 

Vyhlášení výsledků

Soubor typu pdfSchválené výše dotací dle usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 29.3.2021(363,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSchválené výše dotací dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 4. 2021(320,4 kB)stáhnout

Prezentace - seminář k dotačnímu programu

Soubor typu pdfSeminář k dotačnímu programu pro sociální oblast 2021(1,3 MB)stáhnout

Pravidla dotačního titulu

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit(905,9 kB)stáhnout

Přílohy

Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace(1009,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce fyzických osob do 35.tis.(308,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce fyzických osob nad 35.tis.(317,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce obcí a měst do 35.tis.(306,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce obcí a měst nad 35.tis.(312,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce právnických osob do 35.tis.(309 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce právnických osob nad 35.tis.(413,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce příspěvkových organizací do 35.tis.(309,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce příspěvkových organizací nad 35.tis.(318,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - činnost fyzických osob do 35.tis.(307,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - činnost fyzických osob nad 35.tis.(316,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - činnost obcí a měst do 35.tis.(304,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - činnost obcí a měst nad 35.tis.(312,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - činnost právnických osob do 35.tis.(307,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - činnost právnických soob nad 35.tis.(315,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - činnost příspěvkových organizací do 35.tis.(540,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - činnost příspěvkových organizací nad 35.tis.(316,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor vyúčtování dotace(215,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor vyúčtování dotace(25,8 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Mgr. Lucie Brlková

agenda rodinné politiky a aktivní politiky stárnutí, dotační program Podpora prorodinných aktivit
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 572 l.brlkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 81, kancelář: 811A


Poslední změna 06. 04. 2021 14:56:36