09_01_2 Podpora integrace romských komunit (příjem žádostí 25.1. - 5.2.2021)

Účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora projektů směřujících k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení příslušníků romských komunit na území Olomouckého kraje.

V dotačním titulu Podpora integrace romských komunit mohou právnické osoby (zejména nestátní neziskové organizace) žádat o finanční podporu v rámci projektů směřujících na podporu komunitní sociální práce. 

 

Nepodporované aktivity:

  • aktivity, které nesouvisejí s veřejně prospěšnou činností v oblasti integrace romské menšiny,

  • aktivity, které nenaplňují účel dotačního titulu,

  • financování projektů v oblasti sociální, jejichž předmětem jsou činnosti, které jsou v daném místě působnosti zajištěny sociální službou zařazenou v síti sociálních služeb.

     

Termín semináře pro zájemce o dotaci v dotačním titulu:

SEMINÁŘ ZRUŠEN !!!  BUDOU ZVEŘEJNĚNY SOUHRNNÉ INFORMACE !!!

12. 1. 2021

9:00

Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

 

Ing. Zuzana Omelková

 

z.omelkova@olkraj.cz

 

Vyhlášení výsledků

Soubor typu pdfSchválené výše dotací dle usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 29.3.2021(328,6 kB)stáhnout

Prezentace - seminář k dotačnímu programu

Soubor typu pdfSeminář k dotačnímu programu pro sociální oblast 2021(1,3 MB)stáhnout

Pravidla dotačního titulu

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu Podpora integrace romských komunit(898,3 kB)stáhnout

Přílohy

Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace(566,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - akce právnických osob do 35.tis.(308,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva - činnost právnických osob do 35.tis.(442,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor vyúčtování dotace(215,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor vyúčtování dotace(25,8 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Adéla Kubisová DiS.

referent pro administraci dotací
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 235
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 816

PhDr. Renáta Köttnerová

koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 218 r.kottnerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 803


Poslední změna 20. 04. 2021 11:16:18