08_01_3_Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón (příjem žádostí 25. 1. - 5. 2. 2021)

Z dotačního titulu Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón DT3 je možné žádat o finanční podporu obnovy nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale jsou umístěny v památkových rezervacích a památkových zónách na území Olomouckého kraje.

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(976,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(801,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy obce(459,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy právnické osoby(525,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy fxzické osoby podnikající(529,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy fxzické osoby nepodnikající(511 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor finančního vyúčtování(17,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfdt3-schvalene-dotace-v-kompetenci-rok-a-zok-oskpp-z26-04-2021-anonym-verze(327,4 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Sabina Soušková

vedoucí oddělení památkové péče
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 584 s.souskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 916


Poslední změna 11. 01. 2022 11:05:59