08_01_2_Obnova staveb drobné architektury místního významu (příjem žádostí 25. 1. - 5. 2. 2021)

Z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu (DT2) je možné žádat o finanční podporu obnovu staveb drobné architektury (např. kapličky, památníky, pomníky, kříže, boží muka, smírčí kříže, sochařská díla apod.), na území Olomouckého kraje, a to i na objekty, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(973,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost(801 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy se spoluúčastí - obce(454,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy bez spoluúčasti - obce(376,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy se spoluúčastí - právnické osoby(443,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy bez spoluúčasti - právnické osoby(442,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy se spoluúčastí - fyzické osoby podnikající(448,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy bez spoluúčasti - fyzické osoby podnikající(444,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy se spoluúčastí - fyzické osoby nepodnikající(435,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy bez spoluúčasti - fyzické osoby nepodnikající(431,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor finančního vyúčtování(17,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfdt2-schvalene-dotace-v-kompetenci-rok-a-zok-oskpp-z26-04-2021-anonym-verze(423,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxdt2-neschvalene-dotace-v-kompetenci-zok-oskpp-z26-04-2021(12,8 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Sabina Soušková

vedoucí oddělení památkové péče
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 584 s.souskova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 343


Poslední změna 22. 12. 2020 20:15:34