08_01_1_Obnova kulturních památek (příjem žádostí 25.1. - 5.2.2021)

Z dotačního titulu Obnova kulturních památek DT1 je možné žádat o finanční podporu na záchranu - obnovu a restaurování kulturních památek (movitých i nemovitých) na území Olomouckého kraje zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(918,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(898,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy obec(457,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy právnická osoba(524,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy fyzická osoba podnikatel(528,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy fyzická osoba nepodnikatel(514,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor finančního vyúčtování(17,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfdt1-neschvalene-dotace-v-kompetenci-rok-a-zok-oskpp-z26-04-2021-anonym-verze (337,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfdt1-schvalene-dotace-v-kompetenci-rok-a-zok-oskpp-z26-04-2021-anonym-verze (577,1 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Mrňková

památková péče, dotace
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 234 j.mrnkova@olkraj.cz
Jeremenkova 42b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 904


Poslední změna 02. 12. 2021 07:59:09