07_07_2 Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancované z MŠMT (příjem žádostí 22. 5. - 25. 5. 2020 )

Z dotačního programu Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z MŠMT v obcích Olomouckého kraje v roce 2020 je možné žádat o finanční podporu určenou na investiční dotace, kofinancované z MŠMT, do oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, včetně rehabilitačních a regeneračních zařízení nebo rehabilitačních a regeneračních zařízení s ubytovací kapacitou pro vrcholové sportovce, zaměřenou cíleně na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje.

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(859,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(4,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy na akci pro právnické osoby – příslib(493,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy na akci obcím, městům - příslib(489,4 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Petr Zatloukal

referent dotací oddělení sportu a volného času
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 552 p.zatloukal@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 327a


Poslední změna 21. 04. 2020 08:42:35