07_07_2 Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancované z MŠMT (příjem žádostí 17.1.2020 - 14.2.2020)

Z dotačního titulu 2 Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancované z MŠMT je možné žádat o finanční podporu určenou na investiční dotace, kofinancované z MŠMT, do oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, včetně rehabilitačních a regeneračních zařízení nebo rehabilitačních a regeneračních zařízení s ubytovací kapacitou pro vrcholové sportovce, zaměřenou cíleně na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje.

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(862,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(4,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy na akci právnické osoby - příslib (493,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy na akci obce - příslib (484,7 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Petr Zatloukal

referent dotací oddělení sportu a volného času
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 552 p.zatloukal@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 327a


Poslední změna 17. 12. 2019 10:18:41