07_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2021 (příjem žádostí 4.6. - 23.7.2021)

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na sportovní činnost dětí a mládeže pro oddíly nebo kluby sídlící v Olomouckém kraji, případně propagující Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti mládežnických členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí).

Soubor typu pdfPravidla DP(958,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti (4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy na činnost právnická osoba(540,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor finančního vyučtování(20,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxSchválené dotace ROK(98,2 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Naděžda Procházková

dotace v oblasti sportu a volného času
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 440 n.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 922


Poslední změna 10. 05. 2022 09:04:38