07_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2020 (příjem žádostí 1.6. - 24.7.2020)

Z dotačního je možné žádat o finanční podporu na sportovní činnost dětí a mládeže pro oddíly nebo kluby sídlící v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti mládežnických členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí).

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(773,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(908,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy na činnost právnická osoba(552,5 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Naděžda Procházková

dotace v oblasti sportu a volného času, olympiády dětí a mládeže
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 440 n.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, 779 00 Olomouc, patro 3.p, kancelář: 327a


Poslední změna 07. 04. 2020 13:00:20