07_01_2 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport (příjem žádostí 23. 10. 2020 - 4. 11. 2020)

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 2 je finanční podpora určená zejména na systematickou přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových mládežnických sportovních klubech v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu, zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb souvisejících se sportovní činností mládežnických členů klubu.

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(758,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor finančního vyúčtování(219,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(698,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy(479,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxTabulka schválených dotací (13,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor - Finanční vyúčtování dotace - podpora přípravy vrcholového sportu(24,5 kB)stáhnout


Poslední změna 06. 10. 2020 10:22:39