07_01_2 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport (příjem žádostí 23. 10. 2020 - 4. 11. 2020)

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 2 je finanční podpora určená zejména na systematickou přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových mládežnických sportovních klubech v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu, zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb souvisejících se sportovní činností mládežnických členů klubu.

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(758,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor finančního vyúčtování(219,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(698,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy(479,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxTabulka schválených dotací (13,3 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Marie Kulatá

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 173 m.kulata@olkraj.cz
Jeremenkova 42, 779 00 Olomouc, patro 3.p, kancelář: 327


Poslední změna 06. 10. 2020 11:22:39