07_01_1 Podpora celoroční sportovní činnosti (příjem žádostí 23. 10. 2020 - 4. 11. 2020)

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 1 je finanční podpora určená zejména na celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb souvisejících se sportovní činností členů klubu.

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(762,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor finančního vyúčtování(219,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(846,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy(572,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxTabulka schválených dotací (32 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor finančního vyúčtování dotace(18,2 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Marie Kulatá

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 173 m.kulata@olkraj.cz
Jeremenkova 42, 779 00 Olomouc, patro 3.p, kancelář: 327


Poslední změna 06. 10. 2020 11:12:50