07_01_03_Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón a jejich ochranných pásem (příjem žádostí od 23. 1. – 3. 2. 2023)

Název

07_01_03_ Program památkové péče v Olomouckém kraji 2023 - DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón a jejich ochranných pásem

AnotaceZ dotačního titulu Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón DT3 je možné žádat o finanční podporu obnovy nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale jsou umístěny v památkových rezervacích a památkových zónách a jejich ochranných pásmech na území Olomouckého kraje. (Ochranná pásma: městské památkové zóny Hranice, městské památkové rezervace města Olomouc, městské památkové zóny Přerov, městské památkové zóny Tovačov.)
Termín příjmu žádostí23. 1. 2023 – 3. 2. 2023 12:00
Způsob podání žádostia) v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adresu posta@olkraj.cz b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem – POVINNÉ PRO OBCE c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf – pro osoby, které nejsou veřejnoprávní podepisující d) v listinné podobě s vlastnoručním podpisem na adresu: Olomoucký kraj, Odbor Krajského úřadu Olomouckého kraje: oddělení památkové péče, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc – Hodolany /v listinné podobě možno žádost odeslat poštou nebo doručit osobně e) vlastnoručně podepsaná, naskenovaná a odeslaná e-mailem ve formátu PDF (originál žádosti se přikládá následně ke smlouvě o poskytnutí dotace)
Oprávnění žadateléI. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a III. je vlastníkem nemovitosti v památkové rezervaci či zóně, případně nájemcem nebo vypůjčitelem nemovitosti v památkové rezervaci či zóně, nacházející se na území Olomouckého kraje; b) právnická osoba, kterou je: I. vlastník nemovitosti v památkové rezervaci či zóně, případně nájemce nebo vypůjčitel nemovitosti v památkové rezervaci či zóně, nacházející se na území Olomouckého kraje
Termín semináře12.1.2023 10:00
Místo seminářeKongresový sál KÚOK
PravidlaPravidla památková péče DT3.pdf
Žádost vzorVzor žádosti o dotaci z rozpočtu OK DT3.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníUsnesení_Příloha č. 03_DT3 – Obnova nem., které nejsou kp, nach. se na území p. r. a p. z.-OSKPP-Z24-04-2023-anonym. verze.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávyZávěrečná zpráva musí obsahovat označení příjemce, označení akce a stručné zhodnocení akce

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. nepo.(583,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podnik.(411,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_obec_Vzor DT3(408,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_DT3(418,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnoceni regionalnich rozdilu a vyvazeneho rozvoje uzemi(2,1 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Sabina Soušková

vedoucí oddělení památkové péče
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 584 s.souskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 916


Poslední změna 14. 12. 2022 12:17:40