07_01_02_Obnova staveb drobné architektury místního významu (příjem žádostí 23. 1. 2023 – 3. 2. 2023)

Název

07_01_02_Obnova staveb drobné architektury místního významu

AnotaceZ dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu (DT2) je možné žádat o finanční podporu obnovu staveb drobné architektury (např. kapličky, památníky, pomníky, kříže, boží muka, smírčí kříže, sochařská díla apod.), na území Olomouckého kraje, a to i na objekty, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Termín příjmu žádostí23. 1. 2023 – 3. 2. 2023 12:00
Způsob podání žádostia) v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adresu posta@olkraj.cz b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem – POVINNÉ PRO OBCE c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf – pro osoby, které nejsou veřejnoprávní podepisující d) v listinné podobě s vlastnoručním podpisem na adresu: Olomoucký kraj, Odbor Krajského úřadu Olomouckého kraje: oddělení Památková péče, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc – Hodolany /v listinné podobě možno žádost odeslat poštou nebo doručit osobně e) vlastnoručně podepsaná, naskenovaná a odeslaná e-mailem ve formátu PDF (originál žádosti se přikládá následně ke smlouvě o poskytnutí dotace)
Oprávnění žadateléa) fyzická osoba, která: I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a III. je vlastníkem stavby drobné architektury, případně nájemcem nebo vypůjčitelem stavby drobné architektury, nacházející se na území Olomouckého kraje; b) právnická osoba, kterou je: I. vlastník stavby drobné architektury, případně nájemce nebo vypůjčitel stavby drobné architektury, nacházející se na území Olomouckého kraje
Termín semináře12. 1. 2023 10:00
Místo seminářeKongresový sál KÚOK
PravidlaPravidla památková péče DT2.pdf
Žádost vzorVzor žádosti o dotaci z rozpočtu OK DT2.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníUsnesení_Příloha č. 02_DT2 - Obnova staveb drobné archit. míst. významu-OSKPP-Z24-04-2023-anonym. verze.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávyZávěrečná zpráva musí obsahovat označení příjemce, označení akce a stručné zhodnocení akce.

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. nepod.(590,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podnik_DT2(420,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_obec_Vzor DT2(419,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_DT2(426 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnoceni regionalnich rozdilu a vyvazeneho rozvoje uzemi.pdf(2,1 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Sabina Soušková

vedoucí oddělení památkové péče
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 584 s.souskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 916


Poslední změna 14. 12. 2022 12:17:51