07_01_01_Obnova kulturních památek (příjem žádostí od 23. 1. - 3. 2. 2023)

Název

07_01_01_Obnova kulturních památek

AnotaceZ dotačního titulu Obnova kulturních památek DT1 je možné žádat o finanční podporu na záchranu - obnovu a restaurování kulturních památek (movitých i nemovitých) na území Olomouckého kraje zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Termín příjmu žádostí23.1. - 3.2.2023 12:00
Způsob podání žádostia) v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adresu posta@olkraj.cz b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem – POVINNÉ PRO OBCE c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf – pro osoby, které nejsou veřejnoprávní podepisující d) v listinné podobě s vlastnoručním podpisem na adresu: Olomoucký kraj, Odbor Krajského úřadu Olomouckého kraje: oddělení památkové péče, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc – Hodolany /v listinné podobě možno žádost odeslat poštou nebo doručit osobně e) vlastnoručně podepsaná, naskenovaná a odeslaná e-mailem ve formátu PDF (originál žádosti se přikládá následně ke smlouvě o poskytnutí dotace)
Oprávnění žadateléa) fyzická osoba, která: I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a III. je vlastníkem kulturní památky, případně nájemcem nebo vypůjčitelem kulturní památky, nacházející se na území Olomouckého kraje; b) právnická osoba, kterou je: I. vlastník kulturní památky, případně nájemce nebo vypůjčitel kulturní památky, nacházející se na území Olomouckého kraje
Termín semináře12.1.2023 10:00
Místo seminářeKongresový sál KÚOK
PravidlaPravidla památková péče DT1_001.pdf
Žádost vzorVzor žádosti o dotaci z rozpočtu OK DT1.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníUsnesení_Příloha č. 01_DT1 - Obnova kulturních památek-OSKPP-Z24-04-2023-anonym. verze.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávyZávěrečná zpráva musí obsahovat označení příjemce, označení akce a stručné zhodnocení akce.

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. nepodnik.(582 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podnik.(412,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_obec(410,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba(417,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnoceni regionalnich rozdilu a vyvazeneho rozvoje uzemi(2,1 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Mrňková

památková péče, dotace
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 234 j.mrnkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 904


Poslední změna 14. 12. 2022 12:18:24