07_01_01_ Obnova kulturních památek (příjem žádostí 24.1.2022 - 4.2.2022)

Název

07_01_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji 2022 - DT1 Obnova kulturních památek (příjem žádostí 24.1. - 4.2.2022)

AnotaceZ dotačního titulu Obnova kulturních památek DT1 je možné žádat o finanční podporu na záchranu - obnovu a restaurování kulturních památek (movitých i nemovitých) na území Olomouckého kraje zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Termín příjmu žádostí24. 1. 2022 - 4. 2. 2022
Způsob podání žádostia) velektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adresu posta@olkraj.cz b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem – POVINNÉ PRO OBCE c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf – pro osoby, které nejsou veřejnoprávní podepisující d) v listinné podobě s vlastnoručním podpisem na adresu: Olomoucký kraj, Odbor Krajského úřadu Olomouckého kraje: oddělení Památková péče, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc – Hodolany /v listinné podobě možno žádost odeslat poštou nebo doručit osobně e) vlastnoručně podepsaná, naskenovaná a odeslaná e-mailem ve formátu PDF (originál žádosti se přikládá následně ke smlouvě o poskytnutí dotace)
Oprávnění žadateléŽadateli mohou být všichni vlastníci, případně nájemci kulturních památek nacházejících se na území Olomouckého kraje, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu
Termín semináře7.1.2022 od 10 do12 hodin
Místo seminářeKongresový sál
PravidlaPravidla Prog. památ. péče DT1 v roce 2022.pdf
Vzory smluvvzorové smlouvy.pdf
Žádost vzorDT1 Vzorová žádost o dotaci.xlsx
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníObnova kulturních památek DT1.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávyZávěrečná zpráva musí obsahovat označení příjemce, označení akce a stručné zhodnocení akce.
vyhodnoceni-regionalnich-rozdilu-a-vyvazeneho-rozvoje-uzemi.pdf
Soubor typu pdfvyhodnoceni-regionalnich-rozdilu-a-vyvazeneho-rozvoje-uzemi.pdf(2,1 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Mrňková

památková péče, dotace
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 234 j.mrnkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 904


Poslední změna 27. 01. 2022 09:36:33