06_09_02 Víceletá podpora sportovní činnosti (příjem žádostí od 17.1. - 31.1.2022)

Název

06_09_02 Víceletá podpora sportovní činnosti

Anotace2.2. Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 06_09_02 Víceletá podpora sportovní činnosti je víceletá (tříletá) podpora pravidelné sportovní činnosti subjektů, jejichž sportovní činnost je velmi významná pro Olomoucký kraj a je opakovaně každoročně výrazně podporována ze strany Olomouckého kraje. Jde o cílenou podporu pravidelně se opakující celoroční sportovní činnosti střešních sportovních organizací, na humanitární podporu fyzických osob, které se účastnily olympijských her jako reprezentanti Československa, České republiky a mají trvalé bydliště v regionu Olomouckého kraje a na služby spojené s podporovanou sportovní činností. Jedná se o podporu jejich činnosti v následujících třech letech.
Termín příjmu žádostí17.1. - 31.1.2022
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách a je pro všechny dotace stejný (čl. 3 část A odst. 4 Zásad).
Způsob podání žádosti 06_09_02.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze právnická osoba, která je blíže specifikována v pravidlech vyhlášeného dotačního titulu.
Oprávnění žadatelé 06_09_02.pdf
Termín seminářeSeminář se neuskuteční, materiály k semináři jsou zveřejněny u dotačního programu/titulu.
Místo semináře
PravidlaVzorová pravidla 06_09_02.pdf
Vzory smluvVzor smlouvy 06_09_02-právnická osoba.docx
Žádost vzorVzorová žádost 06_09_02.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníPřehled podpořených žadatelů-činnost.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Závěrečná a průběžná zpráva zpráva 06_09_02.pdf

Kontakty

Mgr. Romana Holubová

referent dotací, olympiády dětí a mládeže
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 607 r.holubova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 920


Poslední změna 10. 05. 2022 09:05:35