06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2023 (příjem žádostí od 13.1. - 27.1.2023)

Název

06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2023

AnotaceZ dotačního programu je možné žádat o finanční podporu určenou na investiční dotace, kofinancované z Národní sportovní agentury, v oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, zaměřenou cíleně na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje.
Termín příjmu žádostí13.1. - 27.1.2023 12:00
Způsob podání žádosti
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze právnická osoba, která je blíže specifikována v těchto Pravidlech. Žadatelem může být pouze: a) právnická osoba, kterou je: I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje, v jejíž prospěch bylo (bude) na podporu projektu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národní sportovní agentury, nebo II. jiná právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje a v jejíž prospěch bylo (bude) na podporu projektu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národní sportovní agentury, nebo III. jiná právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje a v jejíž prospěch bylo (bude) na podporu projektu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národní sportovní agentury. Žadatelem v dotačním programu nemůže být: dobrovolný svazek obcí a příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát; žadatel, který není vlastníkem sportovního zařízení, nebo nemá sjednán s vlastníkem (nebo jím zřízenou organizací) dlouhodobý pronájem, smlouvu o pachtu nebo smlouvu o výpůjčce nebo není oprávněným z práva stavby tohoto zařízení (minimálně na dobu 10 let ode dne podání žádosti, přičemž vlastníkem v takovém případě může být pouze obec, Olomoucký kraj, municipální firma či Česká republika, Česká republika však pouze v případě, že dané zařízení má v hospodaření státní podnik založený dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku).
Termín semináře9.1.2023 13:00
Místo seminářeKongresový sál KÚOK
PravidlaPravidla dotačního programu.pdf
Žádost vzorVzor žádosti v dotačním programu.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníTabulka schválených dotací ZOK - Výstavba kofinancovaná z NSA 2023.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Závěrečná zpráva.pdf

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfVzorová smlouva na akci obcím, městysům, městům(509,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na akci pro právnické osoby(521,7 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Petr Zatloukal Ph.D.

referent dotací oddělení sportu a volného času
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 552 p.zatloukal@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 922


Poslední změna 13. 12. 2022 10:24:50