06_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2022 (příjem žádostí od 17.1. - 4.2.2022)

Název

06_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2022

AnotaceZ dotačního programu 06_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2022 je možné žádat o finanční podporu určenou na investiční dotace do oblasti rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, včetně rehabilitačních a regeneračních zařízení nebo rehabilitačních a regeneračních zařízení s ubytovací kapacitou pro vrcholové sportovce, zaměřenou cíleně na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje.
Termín příjmu žádostí17.1. - 4.2.2022
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách a je pro všechny dotace stejný (čl. 3 část A odst. 4 Zásad).
Způsob podání žádostí.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která je blíže specifikována v těchto pravidlech vyhlášeného dotačního programu.
Okruh oprávněných žadatelů v dotačním programu.pdf
Termín seminářeSeminář se neuskuteční, materiály k semináři jsou zveřejněny u dotačního programu/titulu.
Místo semináře
PravidlaPravidla dotačního programu.pdf
Žádost vzorVzor žádosti v dotačním programu.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníTabulka schválených dotací ZOK, ROK - Rekonstrukce 2022.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Závěrečná zpráva.pdf

Vzory smluv

Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci fyzické osobě nepodnikateli ve strukturálně postižené obci(595,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci fyzické osobě nepodnikateli(597 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci fyzické osobě podnikateli ve strukturálně postižené obci(527,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci fyzické osobě podnikateli(529,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci obcím strukturálně postiženým(517,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci obcím, městysům, městům(519,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci pro právnické osoby(530,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci pro právnické osoby ve strukturálně postižené obci(528,5 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Petr Zatloukal Ph.D.

referent dotací oddělení sportu a volného času
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 552 p.zatloukal@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 922


Poslední změna 11. 01. 2022 10:10:18