06_05_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2023 (příjem žádostí od 13.1. - 27.1.2023)

Název

06_05_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2023

AnotaceZ dotačního programu 06_05_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2023 je možné žádat o finanční podporu sportovní činnosti handicapovaných sportovců sdružených v oddílech nebo klubech sídlících či provozujících svoji činnost v Olomouckém kraji. Dále na podporu samotných handicapovaných sportovců, zaměřenou na zkvalitnění jejich sportovní přípravy v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí.
Termín příjmu žádostí13.1. - 27.1.2023 12:00
Způsob podání žádosti
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze a) fyzická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti handicapovaných, která dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje a současně reprezentuje klub se sídlem v Olomouckém kraji, nebo má trvalý pobyt mimo území Olomouckého kraje, ale reprezentuje klub se sídlem v Olomouckém kraji. Dále b) právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti handicapovaných a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.
Termín semináře9.1.2023 13:00
Místo seminářeKongresový sál KÚOK
PravidlaPravidla dotačního programu.pdf
Žádost vzorVzorová žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu OK.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníTabulka schválených dotací v DP 06_05 - 2023.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Závěrečná zpráva.pdf

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na ČINNOST_fyz.os.nepodnik(584,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na ČINNOST_fyz.os.podnik(594,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické os(596,9 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Kateřina Armsteinová

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 611 k.armsteinova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 922


Poslední změna 22. 11. 2022 08:36:14