06_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2023 (příjem žádostí od 11.4. - 21.4.2023)

Název

06_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2023

AnotaceZ dotačního programu 06_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2023 je možné žádat o finanční podporu na sportovní činnost dětí a mládeže pro oddíly nebo kluby sídlící v Olomouckém kraji, případně propagující Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti mládežnických členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí).
Termín příjmu žádostí11. 4. – 21. 4. 2023 do 12:00
Způsob podání žádosti
Způsob podávání žádostí.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je a) právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo b) právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
Termín semináře28.3.2023 ve 13:00
Místo seminářeKongresový sál
PravidlaPravidla dotačního programu.pdf
Vzory smluvVzorová veřejnopr. smlouva na činnost právnické osoby.pdf
Žádost vzorVzor žádosti o poskytnutí dotace.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníPřehled schválených dotací.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Vzor závěrečné zprávy.pdf

Kontakty

Ing. Naděžda Procházková

dotace v oblasti sportu a volného času
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 440 n.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 922


Poslední změna 15. 02. 2023 14:30:00