06_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2022 (příjem žádostí 13.6. - 8.7.2022)

Název

06_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2022

AnotaceZ dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na sportovní činnost dětí a mládeže pro oddíly nebo kluby sídlící v Olomouckém kraji, případně propagující Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti mládežnických členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí).
Termín příjmu žádostíod 13. 6. do 8. 7. 2022
Způsob podání žádosti
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadatelé
Okruh oprávněných žadatelů.pdf
Termín semináře3. 5. 2022 ve 13:00 hodin (závazné nahlášení účasti na n.prochazkova@olkraj.cz)
Místo seminářeKongresový sál
PravidlaPravidla dotačního programu.pdf
Vzory smluvVzorová smlouva na činnost pro právnické osoby.pdf
Žádost vzorVzor žádosti o poskytnutí dotace.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníTabulka schválených dotací.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Závěrečná zpráva.pdf

Kontakty

Ing. Naděžda Procházková

dotace v oblasti sportu a volného času
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 440 n.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 922


Poslední změna 10. 05. 2022 09:04:38