06_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2023 (příjem žádostí od 11.4. - 21.4.2023)

Název

06_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2023

AnotaceZ dotačního programu je možné žádat o finanční podporu činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti volného času se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport, finanční podporu a rozvoj pravidelných (celoroční činnost) i příležitostných (jednotlivé akce) volnočasových aktivit obyvatel regionu se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport a podporu pořádání nesoutěžních aktivit v oblasti volného času se zaměřením na tělovýchovu (aktivity nesoutěžního charakteru směřující k rozvíjení pohybových dovedností) a rekreační sport (příležitostné sportování bez oficiální registrace u sportovních klubů či svazů).
Termín příjmu žádostí11. 4. – 21. 4. 2023 do 12:00
Způsob podání žádosti
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze a) fyzická osoba, jejímž záměrem jsou tělovýchovné, sportovně rekreační, volnočasové a zájmové aktivity pro osoby jakýchkoli věkových kategorií a která: dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje. A dále b) právnická osoba, kterou je: jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, jsou tělovýchovné, sportovně rekreační, volnočasové a zájmové aktivity pro osoby jakýchkoli věkových kategorií a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje nebo kterou je jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, jsou tělovýchovné, sportovně rekreační, volnočasové a zájmové aktivity pro osoby jakýchkoli věkových kategorií a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje.
Termín semináře28. 3. 2023 od 13:00
Místo seminářeKongresový sál
PravidlaPravidla dotačního programu.pdf
Žádost vzorVzor-žádosti-DP 06_03.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníTabulka schválených dotací v DP 06_03 - 2023.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Vzor závěrečné zprávy.pdf

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na AKCI_FO osobě nepodnikající(500,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na AKCI_FO osobě podnikající(507,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na AKCI_právnické osobě(511,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na ČINNOST_FO osobě nepodnikající(502,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na ČINNOST_FO osobě podnikající(510,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické osobě(512,9 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Kateřina Armsteinová

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 611 k.armsteinova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 922


Poslední změna 19. 06. 2023 05:52:47