06_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2022 (příjem žádostí 28.4. - 13.5.2022)

Název

06_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2022

AnotaceZ dotačního programu 06_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2022 je možné žádat na finanční podporu činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti volného času se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport, finanční podporu a rozvoj pravidelných (celoroční činnost) i příležitostných (jednotlivé akce) volnočasových aktivit obyvatel regionu se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport a podporu pořádání nesoutěžních aktivit v oblasti volného času se zaměřením na tělovýchovu (aktivity nesoutěžního charakteru směřující k rozvíjení pohybových dovedností) a rekreační sport (příležitostné sportování bez oficiální registrace).
Termín příjmu žádostí28.4. - 13.5.2022
Způsob podání žádosti
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadatelé
Okruh oprávněných žadatelů v dotačním programu.pdf
Termín semináře19. 4. 2022 ve 13:00 hodin (závazné nahlášení účasti na k.armsteinova@olkraj.cz)
Místo seminářeKongresový sál
PravidlaPravidla dotačního programu.pdf
Žádost vzorVzorová žádost o poskytnutí dotace.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníTabulka schválených dotací .pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Závěrečná zpráva.pdf

Vzory smluv

Soubor typu pdfVzorová smlouva na akci pro FO nepodnikající(506,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na akci pro FO podnikající(515 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na akci pro právnické osoby(515,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na činnost pro FO nepodnikající(504 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na činnost pro FO podnikající(512,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na činnost pro právnické osoby(514 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Kateřina Armsteinová

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 611 k.armsteinova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 922


Poslední změna 23. 03. 2022 12:16:12