06_02_02_Dotace na získání trenérské licence (příjem žádostí 3.3.-14.4.2022)

Název

06_02_02_Dotace na získání trenérské licence

AnotaceZ dotačního titulu 2 Dotace na získání trenérské licence je možné žádat o finanční podporu na zvýšení vzdělání u trenérů mládeže v regionu Olomouckého kraje formou snížení výdajů na úhradu poplatku k získání trenérského vzdělání. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Je určen k částečnému pokrytí účastnického poplatku pro trenéry mládeže k získání trenérské licence.
Termín příjmu žádostí3.3.-14.4.2022
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách a je pro všechny dotace stejný (čl. 3 část A odst. 4 Zásad).
Způsob podávání žádostí.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze fyzická osoba, která je blíže specifikována v těchto pravidlech vyhlášeného dotačního titulu.
Oprávnění žadatelé.pdf
Termín seminářeSeminář se neuskuteční, materiály k semináři jsou zveřejněny u dotačního programu/titulu.
Místo semináře
PravidlaPravidla DT 2.pdf
Žádost vzorvzor žádosti v dotačním titulu 2.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníVyhodnocení.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávyZávěrečná zpráva musí obsahovat označení příjemce, označení činnosti a stručné zhodnocení činnosti příjemce včetně jejího přínosu pro Olomoucký kraj.

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy na činnost FO nepodnikatel(461 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy na činnost FO podnikatel(474,1 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Naděžda Procházková

dotace v oblasti sportu a volného času
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 440 n.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 922


Poslední změna 10. 05. 2022 10:04:38