06_02_01_Podpora sportovních akcí (příjem žádostí 2. kolo - od 3. 7. - 28. 7. 2023)

Název

06_02_01_Podpora sportovních akcí

AnotaceZ dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí je možné žádat o finanční podporu na organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje. Příspěvek je zaměřen zejména na organizační zajištění akce, zahrnující mimo jiné přípravu sportovního areálu, nákup sportovního materiálu, nákup pohárů, medailí a cen pro účastníky a materiální a technické zabezpečení akce.
Termín příjmu žádostí2. kolo - 3. 7. 2023 - 28. 7. 2023
Způsob podání žádosti
Podání žádosti.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze: a) právnická osoba, kterou je: I. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo II. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost. Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: obec, dobrovolný svazek obcí, spolek a pobočný spolek hasičů a příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát.
Termín semináře5.1.2023
Místo seminářeKongresový sál KÚOK
PravidlaPravidla dotačního titulu.pdf
Vzory smluvVzorová smlouva v dotačním titulu.pdf
Žádost vzorVzor žádosti.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníPřehled schválených dotací ROK, ZOK 2023 - 2. kolo.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Závěrečná zpráva.pdf

Kontakty

Ing. Václav Konečný

referent dotací a koncepce rozvoje sportu
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 376 v.konecny@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 920


Poslední změna 13. 12. 2022 09:34:07