06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport (příjem žádostí od 27.10. - 7.11.2022)

Název

06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport

AnotaceCílem vyhlášeného dotačního titulu 06_01_01_Podpora celoroční sportovní činnosti je finanční podpora určená zejména na celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb souvisejících se sportovní činností členů klubu.
Termín příjmu žádostí27.10. - 7.11.2022 12:00
Způsob podání žádosti
Způsob podání žádosti DT2.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je: a) právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo b) právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
Termín semináře25.10.2022
Místo seminářeKongr.sál KÚOK
PravidlaPravidla DT 2.pdf
Vzory smluvVzor veřejnoprávní smlouvy DT2.pdf
Žádost vzorVzor žádosti DT2.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníTabulka schválených dotací v DT 2.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Vzor závěrečné zprávy 06_01_02.docx

Kontakty

Mgr. Romana Holubová

referent dotací, olympiády dětí a mládeže
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 607 r.holubova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 920


Poslední změna 29. 09. 2022 10:45:42