05_04_Víceletá podpora významných kulturních projektů (příjem žádostí od 31.10. - 7.11.2022)

Název

05_04_Víceletá podpora významných kulturních projektů

AnotaceVíceletá podpora realizace významných a mimořádných kontinuálně pořádaných kulturních projektů, uskutečňovaných v územním obvodu Olomouckého kraje, na období tří po sobě jdoucích let.
Termín příjmu žádostí31.10. - 7.11.2022 12:00
Způsob podání žádosti
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadatelé
Okruh oprávněných žadatelů v dotačním programu.pdf
Termín semináře12.10.2022 16:00
Místo seminářeKongr.sál KÚOK
PravidlaPravidla DP 05_04_Víceletá podpora významných kulturních projektů.pdf
Žádost vzorVzorová žádost.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníSchválené dotace - 05_04_Víceletá podpora významných kulturních projektů.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na AKCI_právnické osoby(731,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na AKCI_přísp.org.(632,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické osoby(628,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na ČINNOST_přísp.org.(626,6 kB)stáhnout

Vyhodnocení regionálních rozdílů a vyváženého rozvoje území pro Strategii rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Soubor typu pdfVyhodnocení regionálních rozdílů a vyváženého rozvoje území pro Strategii rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje(2,1 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Oldřich Novotný

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 535 o.novotny@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 919


Poslední změna 29. 09. 2022 11:33:07