05_03_Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2023 (příjem žádosti od 16.1. - 27.1.2023)

Název

05_03_Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2023

AnotaceDotační program je určen k podpoře pořízení drobného majetku knihoven a kulturních zařízení se sídlem či provozovnou v územním obvodu Olomouckého kraje.
Termín příjmu žádostí16. 01. 2023 – 27. 01. 2023 12:00
Způsob podání žádosti
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadateléprávnická osoba, kterou je: I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje, II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, III. jiná právnická osoba, jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje
Termín semináře11.1.2023 14:00
Místo seminářeKongresový sál KÚOK
Pravidla05_03_Drobný majetek-Pravidla.pdf
Žádost vzor05_03_Drobný majetek-Žádost.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

Vyhodnocení05_03_Pr. na p. p. drobného majetku v oblasti kultury v OK v r. 2023-vyhodnocení (web).pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávyZávěrečná zpráva musí obsahovat označení příjemce, datum konání akce/činnosti, označení akce/činnosti a musí obsahovat stručné zhodnocení poskytovatelem podporované akce/činnosti včetně jejího přínosu pro Olomoucký kraj.

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_obec, městys, město_Vzor 7(621,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_Vzor 5(631,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor. VP sml. na AKCI_přísp. organizace_Vzor 9(629,5 kB)stáhnout

Vyhodnocení regionálních rozdílů a vyváženého rozvoje území

Soubor typu pdfVyhodnocení regionálních rozdílů a vyváženého rozvoje území(2,2 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Oldřich Novotný

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 535 o.novotny@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 919


Poslední změna 14. 12. 2022 10:25:55