05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2023 (příjem žádostí od 16.1. - 27.1.2023)

Název

05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2023

AnotaceDotační program je určen k podpoře celoroční činnosti stálých profesionálních souborů sídlících v územním obvodu Olomouckého kraje.
Termín příjmu žádostí16. 01. 2023 – 27. 01. 2023 12:00
Způsob podání žádosti
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem mohou být pouze právnické osoby, kterými jsou: 1. Divadla - příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace či ostatní právnické osoby, jejichž sídlo nebo provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, s celoroční pravidelnou vlastní uměleckou činností. 2. Symfonické orchestry - příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace či ostatní právnické osoby, jejichž sídlo nebo provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje – stálý profesionální symfonický orchestr s celoroční pravidelnou vlastní uměleckou činností. 3. Pěvecké sbory - příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace či ostatní právnické osoby, jejichž sídlo nebo provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje – stálý profesionální pěvecký sbor s celoroční pravidelnou vlastní uměleckou činností.
Termín semináře11.1.2023 14:00
Místo seminářeKongresový sál KÚOK
Pravidla05_02_Prof. soubory-příloha č. 01-Pravidla.pdf
Žádost vzor05_02_Prof. soubory-příloha č. 02-Žádost.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

Vyhodnocení05_02_Program na p. stálých profesionálních souborů v OK v r. 2023-vyhodnocení (web).pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávyZávěrečná zpráva musí obsahovat označení příjemce, označení činnosti a stručné zhodnocení činnosti příjemce včetně jejího přínosu pro Olomoucký kraj. V

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické os.(587,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na ČINNOST_přísp.org.(591,8 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Tomáš Navrátil

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 605 t.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 919


Poslední změna 14. 12. 2022 10:42:41