05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023 (příjem žádostí do 16.1. - 27.1.2023)

Název

05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023

Anotace„05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023“ je určen k podpoře realizace kulturních akcí/činností, které budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
Termín příjmu žádostí16. 01. 2023 – 27. 01. 2023 12:00 hod.
Způsob podání žádosti
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadateléfyzické nebo právnické osoby definované dle odst. 3.1. Pravidel dotačního programu
Termín semináře11.1.2023 14:00
Místo seminářeKongresový sál KÚOK
Pravidla05_01_Podpora kultury 2023-příloha č. 01-Pravidla.pdf
Žádost vzor05_01_Podpora kultury 2023-příloha č. 02-Žádost.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

Vyhodnocení05_01_Program podpory kultury v OK v roce 2023-vyhodnocení (web).pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávyZávěrečná zpráva musí obsahovat označení příjemce, datum konání akce/činnosti, označení akce/činnosti a musí obsahovat stručné zhodnocení poskytovatelem podporované akce/činnosti včetně jejího přínosu pro Olomoucký kraj.

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.nepodnikateli(608,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.podnikateli(444 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na AKCI_právnické osoby(617 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy, města(610,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na AKCI_přísp.org.(618,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na ČINNOST.fyz.os.nepodnik.(430,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na ČINNOST.fyz.os.podnik.(438,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické os.(438,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na ČINNOST_obce, měs., města(432,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor.vp.sm.na ČINNOST_přísp.org.(433 kB)stáhnout

Vyhodnocení regionálních rozdílů a vyváženého rozvoje území

Soubor typu pdfVyhodnocení regionálních rozdílů a vyváženého rozvoje území(2,2 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Tomáš Navrátil

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 605 t.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 919


Poslední změna 14. 12. 2022 09:30:08