05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 (příjem žádostí od 13.6. - 24.6.2022)

Název

05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022

AnotaceDotační program je určen k podpoře realizace kulturních akcí/činností, které budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
Termín příjmu žádostí13.6. - 24.6.2022
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách a je pro všechny dotace stejný (čl. 3 část A odst. 4 Zásad).
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která je blíže specifikována v pravidlech vyhlášeného dotačního programu.
Okruh oprávněných žadatelů v dotačním programu.pdf
Termín semináře2022-04-21 09:30
Místo seminářeKongresový sál KÚOK
PravidlaPravidla DP PPK 2022-úprava pravidel.pdf
Žádost vzorpříloha č. 01-Vzorová žádost.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníPodpora kultury 2022 - 2. kolo výsledky na web.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Soubor typu pdfVyhodnocení regionálních rozdílů a vyváženého rozvoje území(2,2 MB)stáhnout

Vzorové smlouvy

Soubor typu pdfpříloha č. 2.1.-Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.nepodnikateli(277,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 2.2.-Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.podnikateli(283,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 2.3.-Vzor.vp.sm.na AKCI_právnické osoby(282,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 2.4.-Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy, města(275,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 2.5.-Vzor.vp.sm.na AKCI_přísp.org(283,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 3.1.-Vzor.vp.sm.na ČINNOST.fyz.os.nepodnik(271 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 3.2.-Vzor.vp.sm.na ČINNOST.fyz.os.podnik(275,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 3.3.-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické os.(276,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 3.4.-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_obce, měs., města(269,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpříloha č. 3.5.-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_přísp.org.(279,3 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Tomáš Navrátil

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 605 t.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 919


Poslední změna 20. 01. 2022 12:42:34