05_01_Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2021 (příjem žádostí 21.1. - 29.1.2021)

Účelem dotačního programu je zvýšení uplatnitelnosti absolventů vysokých škol ve všech typech studijních programů na trhu práce a zvýšení odborné úrovně pracovníků institucí pro výzkum a vývoj prostřednictvím:

  1. zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách;

  2. rozvoje spolupráce středního a vysokého školství;

  3. rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje;

  4. podpora profesně zaměřených bakalářských a/nebo magisterských studijních oborů;

  5. podpora přípravy nových bakalářských a/nebo magisterských akademicky zaměřených studijních oborů směřujících do polytechnického vzdělávání, nových technologií a průmyslu;

  6. podpora propagace studijních oborů vysokých škol včetně propagace na středních školách;

  7. podpora praxe studentů ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce;

  8. spolupráce s odborníky z praxe při výuce a zajištění praxe pro studenty;

  9. spolupráce škol se zaměstnavateli, organizacemi zaměstnavatelů a ostatními aktéry vzdělávacího systému.

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na financování provozních výdajů, pořízení hmotného a nehmotného majetku nutného k zabezpečení výuky, na personální zajištění studijních programů (mzdové výdaje vědecko-výzkumných kapacit, odborníků z praxe a ostatních pracovníků zajišťujících realizaci programů), na zajištění propagace studijních programů a na zajištění a organizaci aktivit pro žáky škol v Olomouckém kraji.

Žádost o poskytnutí dotace je přístupná v portálu Komunikace pro občany v termínu pro příjem žádostí.

 

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(820 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace (816,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace(556,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 3 - Vzor vyúčtování dotace(18,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení dotačního programu(211,1 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Michaela Brachtelová

referent pro další vzdělávání, dotace a projekty ve vzdělávání
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 212 m.brachtelova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1018


Poslední změna 03. 05. 2021 13:20:22